Verejné obstarávanie

movino_verejne_obstaravanie

 

Výberové konanie etikety

Zúčastnite sa vo Verejnom obstarávaní etikiet pre vína ročníka 2016

Obstarávateľ:

MOVINO, spol. s r.o. Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 31617824

IČ DPH: SK2020472344

Kontaktné miesto pre vyžiadanie a doručenie kontaktných podkladov:

MOVINO, spol. s r.o. , Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš

Kontaktná osoba: Ing. Milan Koči, tel: +421902984447, e-mail: koci@agro-movino.sk

Názov zákazky: Etikety 2016/2017

Druh zákazky: dodanie tovaru

Stručný opis: Tlač a dodanie etikiet pre vybrané kolekcie vín spoločnosti MOVINO

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 50 000 EUR

Lehota dodania: 2 roky od zadania zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena

Termín výberu: 25.04.2017 09:00 – 05.05.2017 10:00

 

Výberové konanie na investície do vnútorného vybavenia

Zúčastnite sa vo Verejnom obstarávaní vnútorného vybavenia, 2016/2017

Obstarávateľ:

MOVINO, spol. s r.o. Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 31617824

IČ DPH: SK2020472344

Kontaktné miesto pre vyžiadanie a doručenie kontaktných podkladov:

MOVINO, spol. s r.o. , Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš

Kontaktná osoba: Ing. Milan Koči, tel: +421902984447, e-mail: koci@agro-movino.sk

Názov zákazky: Investície 2016/2017

Druh zákazky: dodanie tovaru

Stručný opis: Vytvorenie cenovej ponuky a následnej realizácie inovácii v spoločnosti MOVINO

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 50 000 EUR

Lehota dodania: 2 roky od zadania zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena

Termín výberu: 07.03.2019 09:00 – 15.03.2019 10:00

 

Výberové konanie pre investície do označovania vinárskych produktov

Zúčastnite sa vo Verejnom obstarávaní vnútorného vybavenia, 2017/2018

Obstarávateľ:

MOVINO, spol. s r.o. Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 31617824

IČ DPH: SK2020472344

Kontaktné miesto pre vyžiadanie a doručenie kontaktných podkladov:

MOVINO, spol. s r.o. , Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš

Kontaktná osoba: Ing. Milan Koči, tel: +421902984447, e-mail: koci@agro-movino.sk

Názov zákazky: Investície 2016/2017

Druh zákazky: dodanie tovaru

Stručný opis: Vytvorenie cenovej ponuky a následné dodanie zariadení určených na etiketovanie spoločnosti MOVINO

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 50 000 EUR

Lehota dodania: 2 roky od zadania zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena

Termín výberu: 17.05.2019 09:00 – 28.06.2019 10:00

 

 

Formulár na podanie žiadosti tu.