Kolekcia Liturgických vín

web-Liturgicke-Novinky-2022-1160x441pxRETINAv1 

Medzi prvými kresťanmi sa víno objavilo v liturgiách ako forma eucharistickej obety. V priebehu storočí sa prijímanie Eucharistie vo forme vína znížilo, pretože omša ako liturgická udalosť sa stala masovou slávnosťou a pre kňazov bolo ťažké zaručiť slávnosť kde mali stovky alebo tisíce veriacich prijať Eucharistiu. Táto forma eucharistickej obety sa oveľa ľahšie distribuuje vo forme chleba a ako vo forme vína. To spôsobilo niekoľko problémov v dejinách kresťanstva, dodnes sa eucharistické prijímanie vína objavuje v rôznych formách.

Do 19. storočia sa na Eucharistiu používalo len červené víno, pretože červené víno bolo najlepším prejavom krvi, a až neskôr sa začalo používanie bieleho vína. Hlavne preto, že na omši sa používala biela tkanina na utieranie a čistenie šálky a červené víno zanechalo škvrny.

Predpis kán. 924 § 3 Kódex kánonického práva hovorí, že omšové, resp. liturgické víno musí byť prírodné, z plodov viniča a nepokazené. Výroba liturgických vín je povolená iba zo zdravých plodov viniča hroznorodého z odrôd schválených a zapísaných v listine povolených odrôd, ktoré dosiahli cukornatosť minimálne 18°NM. Víno pre eucharistickú bohoslužbu má byť z viničného plodu, prirodzené a čisté, bez primiešania cudzích prvkov.

Pri výrobe nie je povolené používať žiadne enzýmy, geneticky modifikované kvasinky, živné soli, konzervanty, stabilizátory, a iné enologické prípravky, ktoré sú v súčasnosti bežne používané. Zakázané je používať aj chemické látky, ktoré zabraňujú prirodzenému vyzrážaniu vínneho kameňa a farbiva na dne fľaše, ktoré nespôsobujú zhoršenie kvalitatívnych a chuťových vlastností vína.

Do obehu smie uvádzať omšové a liturgické vína iba dôveryhodná osoba - pokrstený praktizujúci katolík, ktorý vykonaná prísľuby a prísahy. Za vinárstvo ich zložil náš výrobný riaditeľ ing. Ondrej Celleng v apríli tohto roku. Na ich základe nám biskup vydal povolenie a súhlas na distribúciu omšového vína.

 

Ponúkame omšové vína z odrôd:

 

doprava-zdarma-novinka-4p3