Záchrana vinohradov v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti

Začiatok šesťdesiatych rokov v Československu bol v znamení veľkého rozvoja vinohradníctva. Začali sa vo veľkom vysádzať vinohrady, a to predovšetkým na území dnešnej Slovenskej republiky. Tento trend podporovali dotácie zo strany štátu nielen na výsadbu, ale aj na výkupné ceny hrozna, ktoré boli dotované aj podľa náročnosti terénu, kde sa hrozno pestovalo (dotácie na svahovitosť). Tie družstvá, ktoré mali povolenie vyrábať víno na predaj vo verejnej sieti, dostávali dotácie na predané víno v prepočte na množstvo dopestovaného hrozna. Takýchto družstiev bolo veľmi málo, v našom okrese Veľký Krtíš bolo len jedno, a to JRD Nenince. Tento trend sa ustálil v osemdesiaty rokoch, kedy sa na území Slovenska nachádzali 2/3 vinohradov a naopak v Čechách boli 2/3 konzumentov. Víno išlo zo Slovenska priamo vo fľašiach alebo cisternami do českých vinárskych závodov. Po zmene spoločenských pomerov nastal zlom. Trhy sa otvorili a postupne sa víno zo Slovenska bralo v Čechách ako víno zo zahraničia. Oveľa lákavejšie z hľadiska ceny a aj pôvodu, však pre nich  boli vína zo širokého zahraničia, hlavne z Talianska, zo Španielska, z Maďarska. Slovenské vína boli na začiatku 90-tych rokov pomaly nepredajné v Českej republike. To malo za následok pokles nákupných cien hrozna na úroveň 2-3 Kčs/SK. Pre pestovateľov to nebolo rentabilné preto začali postupne likvidovať vinohrady, hlavne v tých polohách, kde sa dali pestovať iné rentabilnejšie poľnohospodárske plodiny, napr. repka olejnatá. Znamenalo to zníženie vinohradníckych plôch. Do EÚ sme vstupovali s plochou 22 227 hektárov, v roku 2020 máme evidovanú celkovú plochu 15 080 hektárov, z čoho je však reálna zberová plocha len cca 8 až 9 000 hektárov.

 18362B96-E857-4850-A3E6-76187E01DC6F

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť

Firma MOVINO vznikla na základoch bývalej prevádzky - Vinárske závody Košice, bez finalizácie a bez vinohradov. Spoločníci si uvedomili, že bez hrozna sa nebude dať vyrábať stabilne kvalitné víno a alarmujúci trend úbytku plôch ich prinútil k postupnému odkupovaniu vinohradov od krachujúcich družstiev, ktoré postupne začali zveľaďovať.

Niektoré údaje o vinohradníctve v okrese Veľký Krtíš z roku 1986 / 2020 :                                                 

Podnik

1986/ha

2020/ha

MOVINO

0

223

JRD Balog n Ipľom

283

60 (rôzni vlastníci)

JRD Bušince

90

59,24 (MOVINO)

JRD Kamenné Kosihy

148

85 (rôzni vlastníci)

JRD Nenince

328

117,6 / 80 (MOVINO/rôzni vlastníci),

JRD Olováry

204

6 (MOVINO)

JRD Plachtince

202

35,85/30 (MOVINO/rôzni vlastníci)

JRD Sklabiná

68

0

JRD Vinica

102

120(rôzni vlastníci)

JRD Vrbovka

132

0

JRD Závada

118

8

JRD Želovce

112

50

ŠM/VÚ Veľký Krtíš

70

3,1 /35 (MOVINO/rôzni vlastníci)

SPOLU

1 857

689,79

Rozdiel

 

1 167

Podiel  MOVINA 2020

 

32%

Plocha v % 1986/2020

 

37%

 

V súčasnosti v okrese Veľký Krtíš klesla výmera vinohradov o cca 63 % oproti roku 1986 a podiel vinohradov MOVINA predstavuje 1/3 celkovej plochy vinohradov.

MOVINO sa v tomto roku intenzívne pripravovalo na výsadbu 9,2 hektárov vinohradov vo vinohradníckej obci Bušince. Dlhodobým cieľom je zvýšiť podiel spracovaného hrozna z vlastných vinohradov a záchrana vinohradov v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti.

7f56e36c-f2df-449a-b518-df07016386b7

Podiel štátu a dotácií z fondu Spoločná organizácia trhu na obnove vinohradov sa čoraz viac znižuje, takže bude oveľa ťažšie toto predsavzatie dodržať, hlavne pri tlmených cenách vín, veľkej konkurencii zahraničných vín a v dôsledku korona krízy nefunkčného HORECA  segmentu a nemožnosti organizovať rôzne vinárske akcie a iné oslavy. Práve vy viete pomôcť pri záchrane vinohradov v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti, a to kúpou fľaše z produkcie vinárstva MOVINO, čím podporíte reštrukturalizáciu ďalších vinohradov.

 5f2f691a-0d8b-4482-b12b-9fe4fb449a71