Súčasnosť

sucanost_movino

— Naša vinárska filozofia je založená na súčasnom budovaní vinohradov a vinárstva ako nerozlučného celku.

 

V Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti predstavujeme najväčšieho výrobcu vín s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe vína siahajúcimi až do roku 1972. Avšak naše skúsenosti neplynú len z výroby vína, ale aj z pestovania samotného hrozna.

 

Hrozno pestujeme vo vlastných vinohradoch vo vinohradníckych obciach Čebovce, Príbelce, Nenince, Bušince, Veľký Krtíš a Veľké Zlievce. Spolu obhospodarujeme 300 ha vinohradov nachádzajúcich sa v oblasti, ktorá nie je poznačená ťažkým priemyslom a ani výstavbou diaľnic. Celá produkcia hrozna je pestovaná v tzv. integrovanej produkcii. Cieľom je dosiahnuť vyššiu kvalitu úrody spôsobom, ktorý nezaťažuje životné prostredie. Základom integrovanej produkcie je udržanie resp. zlepšenie pôdnej úrodnosti a mnohotvárneho životného prostredia. Prednostne sa podporujú prirodzené mechanizmy zabezpečujúce ochranu životného prostredia s ohľadom na hospodárnosť a spoločenské požiadavky. Pri pestovaní hrozna kladieme dôraz na súlad medzi biologickými, technickými a chemickými opatreniami.

 

 VÝROBAc 5 retus-kb6 VÍNA


  Prebieha v prevádzke vo Veľkom Krtíši.
  Ročná produkcia sa za posledné roky ustálila na hranici 12 až 15 000 hl vína z čoho cca 22% produkcie flašových vín tvoria vína s prívlastkom. Ponúkame širokú škálu vín s jedinečnými vlastnosťami veľkokrtíšskej oblasti, ktoré vynikajú plnosťou, harmóniou vôní a chutí ako aj dlhým zrejúcim potenciálom.

 

 MODERNIZÁCIA


  V rokoch 2014 a 2015 sa investovali finančné prostriedky do obnovy technológie na spracovanie hrozna, skladovanie a flaškovanie vína, čo prispelo k tomu, že vám môžeme ponúknuť prvotriedne víno s úžasným, čarovným a nezabudnuteľným zážitkom z jeho chuti a kvality.

 

 

 

NOVÉ KOLEKCIE VÍN

movino_kolekcie


V roku 2016 sa vytvorili úplne nové kolekcie vín, ktoré spájajú spoločné prvky – logo a symbol kruhu. Kruh predstavuje tok času od zberu hrozna, po jeho spracovanie až samotnú konzumáciu. Nové produkty sú symbolom nadčasovosti.

Pre kolekcie je typický aj názov v slovenskom jazyku, ktorý je symbolom lokalizácie nielen samotného vinárstva, ale aj vína.

 

OCENENIA


O jedinečnosti našich vín svedčia aj nespočetné ocenenia, ktoré neustále získavame.