Medzinárodný deň žien s MOvínom

 

Viete kedy vznikol Medzinárodný deň žien?

 

Prvý míľnik bol v rok 1908, kedy do newyorských ulíc vtedy vyšlo 15 000 krajčírok, ktoré vyžadovali skrátenie pracovného času, vyššie mzdy, lepšie pracovné podmienky a takisto volebné právo. O rok na to 28. februára 1909 vyhlásili členky Socialistickej strany Ameriky prvý Medzinárodný deň žien.

V Európe sa v roku 1910 na Medzinárodnej konferencii pracujúcich žien v Kodani stretli ženy zo 17 krajín sveta. Clara Zetkin, nemecká socialistka, presadila medzinárodný sviatok žien, avšak zatiaľ bez presného dátumu, ktorý sa mal oslavovať vo všetkých zúčastnených krajinách. Na základe tejto dohody sa o rok neskôr, 19. marca 1911, MDŽ prvýkrát oslavoval v Rakúsko-Uhorsku, Nemecku, Dánsku a vo Švajčiarsku. Množstvo žien a mužov sa zúčastnilo zhromaždení v týchto krajinách, na ktorých žiadali práva žien na prácu, vzdelanie, rovnaký plat, výkon verejnej funkcie, volebné právo a ukončenie diskriminácie.

V Česko-Slovensku sa tento sviatok prvýkrát oslavoval v roku 1921, o rok neskôr ho už sprevádzali masové oslavy. Počas druhej svetovej vojny bola u nás oslava tohto sviatku tabu, no po roku 1945 bol Medzinárodný deň žien opäť obnovený. O tridsať rokov neskôr, v roku 1975, Organizácia spojených národov oficiálne vyhlásila 8. marec za Medzinárodný deň žien.

 

Potešte svoju polovičku netradičným darčekom práve od nás.  

 

ZĹAVY DO VÝŠKA AŽ 43 %