História vinohradníctva v Novohrade a snaha o jeho súčasnú záchranu

História pestovania viniča v Novohrade, siaha podľa písomných záznamov do stredoveku. Koncom 13. storočia cirkevné inštitúcie vedome podporovali pestovanie ušľachtilých druhov hrozna a výrobu vína na svojich pozemkoch.

Pred fyloxérou sa pestovalo v celej Novohradskej župe 12 802 k.j. (1 k.j = 5 754,6 m²) vinohradov, po fyloxére zostalo len 132 k.j. vinohradov (k.j. = katastrálny juter). V roku 1720 bolo napr. v Bušinciach 11 kopáčov vinohradov. Jeden kopáč je taká plocha, ktorú jeden robotník okope za jeden deň (1 kopáč=424,46 m²). V niektorých okolitých dedinách boli nasledovné plochy vinohradov v tom období: Čeláre 61 kv, Glabušovce 22,5 kv, Olováry 40 kv, Malé Straciny 10 kv, Malé Zlievce 50 kv, Veľké  Zlievce 300 kv (kv = kopáčov). Pre zaujímavosť, aké boli pred 1. svetovou vojnou denné mzdy pracovníkov vo vinohrade: denná mzda detí  50-100 halierov, ženská mzda 1-1,50 korún, mužská mzda 1,5 – 3 koruny, prenájom pôdy 15-30 korún /k.j a za víno  sa platilo 30-50 halierov /liter. Na porovnanie niektoré ceny: 1 sliepka stála 1,6 korún, 1 l mlieka 20 halierov, 1 hus 2,6 korún.

Aj napriek tomu, že Novohradská župa nepatrila medzi najvýznamnejšie vinohradnícke oblasti v Rakúsko – Uhorsku, niektorí nadšenci sa intenzívne zaoberali pestovaním hrozna a výrobou vína. V roku 1780 napísal pán Tóth Prónay, Prónay Pál (člen  grófskej rady Hontianskej a Novohradskej župy) z Malých Zlievec, na vlastné náklady v maďarskom jazyku, knihu o pestovaní hrozna a výrobe vína, vo voľnom preklade: „Učenie o hrozne, sadení, správnom obrábaní a o starostlivom zachovaní vína“. Kniha mala slúžiť práve pre chudobnejšiu časť vinohradníkov, ktorí sa len ťažko mohli dostať k iným znalostiam. Kniha má niekoľko statí a veľa vecí, ktoré sa tam spomínajú, majú čo povedať aj takmer po 300 rokoch.

V minulosti sa v tejto oblasti pestovali odrody Budai biele, Ezust strieborný, Preszburgské zelené, Zinfandel, Zöld szöllö, Juhfark, Gohér, Szatoki dinka, Muškát žltý, biely a zelený, Lipovina, Szent Ilonai, Bihár – modré, Olasz római, Som, Rosa, Kadarka.

Naša spoločnosť mala od svojho vzniku záujem o pestovanie hrozna, zakladanie a obnovu vinohradov. Jedným z prvých vinohradov, ktorý sme kúpili (v roku 1994) bol práve v regióne Novohrad v obciach Bušince a Veľké Zlievce v celkovej výmere cca 60 ha. Tieto vinohrady sa nachádzajú 200 metrov nad morom. Pôdne zloženie je hlinité a hlinito-piesočnaté. Hrozno pestujeme na honoch:

  • Farkaš zunivá: južná expozícia,
  • Bušinské vinice: južná expozícia,
  • Hatalec: južná expozícia
  • Čomorské vinice: juho-východná expozícia.

 

107545123_3063413330415072_6676598594713347483_n

 

Momentálne tu pestujeme predovšetkým Cabernet Sauvignon, Rulandské modré, Merlot, Chardonnay, Tramín červený, Alibernet, Frankovka modrá.

Táto lokalita má veľké predpoklady na výnimočné vína, hlavne v dobrých ročníkoch, a to predovšetkým Merlot, Frankovka modrá a Cabernet Sauvignon. V roku 2017 sme dosiahli cukornatosti u Merlotu 27°NM, u Frankovky modrej 24°NM a Cabernetu Sauvignonu 26°NM.

107694722_3063413393748399_8783191929683709183_n

Cieľom nášho vinárstva je v posledných rokoch záchrana vinohradov v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti, a preto sa snažíme neustále rozširovať a zveľaďovať ich plochy. Súčasný projekt obnovy začal v roku 2020 s klčovaním starších parciel vinohradov. Pred samotnou výsadbou sa musí vždy pôda kvalitne pripraviť. Odstránili sa konštrukcie, vysekal sa starý vinič, vyorali sa korene. Pôda sa hnojila organickými a anorganickými hnojivami a hĺbkovo sa kyprila. Na jar tohto roku sa chystáme na výsadbu 10 ha nových vinohradov odrodami Cabernet Sauvignon a Rulandské biele.

 

Z Bušinských vinohradov pochádza aj hrozno, z ktorého boli vyrobené tieto krásne vína.

Odporúčame vyskúsať:

Grand Cuveé Villa Busan 2015

mo grand 075 cuvee+list 1024x1536pxfinal

Grand Merlot Villa Busan 2015

mvn grand MerVillBu 1024x1536px

Alibernet neskorý zber 2018

mvn pex Ali 1024x1536px

 

 

Ďalšie vína nájdete tu.

 

Kúpou každej fľaše z produkcie nášho vinárstva podporujete aj vy záchranu vinohradov

v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti.

 doprava-zdarma-novinka-4p3