História

movino_historia

Pestovanie viniča hroznorodého na území historických regiónov Novohrad a Hont, na časti území na ktorých sa nachádza terajší okres Veľký Krtíš, siaha do dávnej minulosti.

— Spoznajte vína zo Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti s čarovnou prírodou, ktorá už roky vytvára krásne a malebné vína.

 history

 Prvá zmienka o pestovaní viniča, v regióne kde sa nachádza naše vinárstvo, pochádza už z roku 1135 v spojitosti s kláštorom v Bzovíku, ku ktorému v tom období patrilo 14 viníc a 23 vinohradníckych rodín. Z historických prameňov sa dozvedáme, že vína z tejto oblasti boli lahodné a dokonca sa dostali aj na uhorský kráľovský dvor. V druhej polovici 20. storočia sa región stal známym pod názvom Modrokamenská vinohradnícka oblasť, od čoho je odvodený aj názov spoločnosti MOVINO.

 

 Neskôr už známa ako Stredoslovenská vinohradnícka oblasť, oblasť siahajúca od Sebechlebov cez Modrý Kameň po Tornaľu pozdĺž maďarsko-slovenských hraníc, sa stala osobitou vinohradníckou oblasťou. Táto oblasť svojou čarovnou prírodou už roky prináša krásne a malebné vína. Severná časť oblasti je drsnejšia, kým južná časť má teplejšie, mierne a suché podnebie s dlhším slnečným svitom. Vinohrady sú vysadené na južných svahoch Krupinskej pahorkatiny a Slovenského rudohoria zvažujúce sa k rieke Ipeľ. Práve Stredoslovenská vinohradnícka oblasť je oblasť poskytujúca surovinovú základňu pre výrobu vín našej spoločnosti. Naše výrobky šírili dobré meno krtíšskych vín už po celom Československu, ba aj v zahraničí. Vína sa exportovali do Anglicka, Španielska, NSR, Holandska a Equádoru.

 

 Spoločnosť MOVINO, spol. s r.o. vznikla v roku 1994. Na začiatku podnikania spoločnosť víno nevyrábala. Vlastnila len vinohrady v lokalitách vinohradníckych obcí Bušince a Záhorce. V roku 2002 spoločnosť odkúpila prevádzku firmy Movino, a.s. vo Veľkom Krtíši. Pokračovala vo výrobnej tradícii predchodcu a stala sa jednou z najvýznamnejších producentov vína na Slovensku.