Ekologická móda v MOVINE!

 

Naše vinárstvo sa už dlhé roky zameriava na recykláciu odpadu a šetrné správanie sa k životnému prostrediu.

Pokračujeme aj v znižovaní množstvo odpadu, vyrábať zodpovedne a udržateľne. Nahradili sme plastové tašky

kompostovateľnými papierovými, v jemnom firemnom dizajne, vhodné aj ako darčekové balenie vín.

V areáli vinárstva je umiestnený aj kontajner na sklo pre tých, ktorí nemajú možnosť sklo recyklovať

v blízkosti svojho bydliska.

07_MVN_eko kampan7

Vinársky sektor si veľmi dobre uvedomuje potrebu vyrovnať svoju stopu CO2. Väčší dôraz sa kladie

na jedinečnosť prírodných produktov z korku a dubových lesov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti globálnemu otepľovaniu.

Vzhľadom na túto dôležitú úlohu by mala byť rovnováha uhlíkových emisií zátky vzatá do úvahy.

 

 


Spoločnosť Pricewaterhouse Coopers a EY potvrdzujú úlohu korku pri udržaní skleníkových plynov.

Na základe výskumu sa zistilo, že sme prispeli k zadržaniu 28,7 ton CO2 vďaka zvýšenému nákupu

a použitiu korkových uzáverov v roku 2019 od spoločnosti AMORIM CORK.