Deň sv. Valentína s MOVINOM

Deň sv. Valentína je opradený rúškom tajomstva. Do dnes totiž nie je jasné ako vznikol a vedú sa len mnohé dohady. Viaže sa s ním legenda o kňazovi Valentínovi, ktorý žil v Ríme počas vlády cisára Claudia II.. Práve on vydal dekrét zakazujúci rímskym vojakom uzavrieť manžetsvo, aby neboli rozptýlení a plnili si vojenské povinnosti. Kňaz Valentív však aj napriek tomuto zákazu sobášil páry, na čo cisár prišiel a odsúdil ho na smrť. Popravili ho 14. februára v roku 296 nášho letopočtu. Pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň. Na jeho počesť sa stal 14. február dňom zaľúbených a sv. Valentín sa stal patrónom zaľúbených párov. 

Hovorí sa však o mnohých legendách zrodu tohto sviatku. Zaručene vieme povedať, že v spoločnosti nášho vínka bude tento deň pre vás krajší.

 

Chcete poslať víno ako Valentínsky darček s venovaním?

Tak ste na správnom mieste, my to za vás zariadime.